Европейската интеграция факти и интерпретации
11 стр.

Европейската интеграция: факти и интерпретации

Интеграцията, в своята същност е процес, изразяващ взаимоотношенията на между различните институции на държавите в Европа. Тя е развитието на Европейската общност и различните институционални, правни, политически, икономически и социални промени, които се
messi
0 0
Институции на ЕС
12 стр.

Институции на ЕС

Европейският съюз е създаден през 1992 г., като политическо и икономическо обединение на 28 държави и е самостоятелно юридическо лице, с определени, делегирани от съставилите го държави компетенции и правомощия, но действащо напълно независимо от тях....
messi
0 0
ОСОБЕНОСТИ ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И КРИЗИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА НА СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ В ЕС
18 стр.

ОСОБЕНОСТИ, ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И КРИЗИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА НА „СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ” В ЕС

Европейската комисия (ЕК) изготвя законодателно предложение по собствена инициатива, по искане на други институции на Европейския съюз (ЕС), по искане на държави или вследствие на гражданска инициатива .
messi
1 0
Ролята на Европейските институции за управлението на ЕС
19 стр.

Ролята на Европейските институции за управлението на ЕС

Страните-членки на Съюза делегират суверенитета си по някои въпроси на независими институции, които представляват интересите на Съюза като цяло, на страните-членки и на техните граждани.
loli
0 0
Сложност на европейския интеграционен процес
13 стр.

Сложност на европейския интеграционен процес

Европейската интеграция е процес на взаимодействие между социалните и политическите институции на държавите в Европа. Европейския интеграционен процес е сложен, тъй като върху наго влияят различни фактори, като...
admin
24 1