Предприемачеството като теория и практика
19 стр.

Предприемачеството като теория и практика

темата на настоящата курсова работа е "Предприемачеството като теория и практика". Тя има преимуществено теоретичен характер и в нея правим преглед на основните предприемачески теории от 18 век до наши дни....
ivan40
5 0
Безработица - същност видове и причини
10 стр.

Безработица - същност, видове и причини

Един от централните моменти на макроикономическата теория е въпросът за заетостта и безработицата. Той има многопланово значение, защото от една страна, заетостта и безработицата са едни от съществените индикатори на икономическото състояние...
daniche90
0 1
Кой как и защо печели от quotСправедливата цена Има ли еквивалентност на обмена и кога
6 стр.

Кой, как и защо печели от "Справедливата цена”? Има ли еквивалентност на обмена и кога?

Тома Аквински (1225-1274) е философ, роден в италианския град Аквино. Тома Аквински завършва Парижкия университет, а по-късно става и преподавател там. Неговя основен принос към икономическата теория се свързва с концепцията му за справедливата цена...
dannyboy
0 0
Цената като икономическа категория
26 стр.

Цената като икономическа категория

Определянето на цените е един от основните проблеми в икономическата теория и практика, тъй като до голяма степен от този процес зависят икономическите резултати от конкретната дейност...
gecata_maina
0 0
Механизъм на пазарното равновесие
7 стр.

Механизъм на пазарното равновесие

Търсенето, предлагането и ценообразуването на конкурентните пазари - принципното положение на икономическата теория, е че търсенето и предлагането на всяка стока се влияят от различни фактори....
ivan40
0 0
Предприемачеството като теория и практика
19 стр.

Предприемачеството като теория и практика

темата на настоящата курсова работа е “Предприемачеството като теория и практика”. Тя има преимуществено теоретичен характер и в нея правим преглед на основните предприемачески теории от 18 век до наши дни....
messi
0 0
Лизингът като форма на финансиране
13 стр.

Лизингът като форма на финансиране

Пазарната ефективност е теория за начина, по който пазарите реагират на информацията, и всъщност не доказва, че те съдействат за общата икономическа ефективност, макар че не можем да отречем връзката между двете концепции...
lubega
0 0
Склонността към потребление в Обща теория на заетостта лихвата и парите на Джон Мейнард Кейнс
12 стр.

Склонността към потребление в "Обща теория на заетостта, лихвата и парите" на Джон Мейнард Кейнс

Шедьовърът на Д.М.Кейнс ("Обща теория на заетостта, лихвата и парите") излиза от печат през 1936г. и представлява един опит да се преодолее световната криза от 1929-1933г.
ndoe
3 0