Бизнес план на Булстрад
43 стр.

Бизнес план на "Булстрад"

Застрахователната индустрия все още се управлява от различните закони за договорите и задълженията, за застраховане на живот, имущества, земеделие, при туризъм и различни други законодателства и наредби...
cblock
2 1
Биологично земеделие
15 стр.

Биологично земеделие

Според европейския план за биологични храни и земеделие от 2004 г., както и българския план за развитие на биологичното земеделие, биологичното земеделие се определя като „цялостна система за управление на производството...
admin
19 5
Замърсяване на почвите тяхното рекултивиране и цялостното им влияние върху екосистемите
18 стр.

Замърсяване на почвите, тяхното рекултивиране и цялостното им влияние върху екосистемите

В доклад на Международната организация по прехрана и земеделие при ООН (ФАО) "Селското стопанство 2000 г." се казва: "Земята и водата са първични ежедневни ресурси...
gecata_maina
0 1
Отглеждане на зеленчуци курсов проект по фамилно стопанство
10 стр.

Отглеждане на зеленчуци (курсов проект по фамилно стопанство)

Съвременното фермерско земеделие, колкото и разнообразни характеристики да носи в отделния регион, то има като обективна основа частната собственост върху земята и средствата за производство, които пораждат материална заинтересованост и инициативност.
nezabravima
8 0
Оценка на възможностите за развитие на аграрна производствена система
13 стр.

Оценка на възможностите за развитие на аграрна производствена система

Въпреки, че производството на селско стопанска продукция е изцяло в частни ръце, а отношенията между производителите на селскостопанска продукция и преработвателните предприятия поставени на пазарна основа, българското земеделие все още не се...
messi
7 2
Правила при производството търговията и етикетирането на биологични продукти в България
16 стр.

Правила при производството, търговията и етикетирането на биологични продукти в България

Биологичното земеделие в България е важна част за живота на всеки потребител. Всеки би могъл да се информира за това какво яде и как е произведено то. Дали е здравословно наистина или всъщност има вредни неща за организма му...
admin
4 0