Анализ на структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда през 2010г по направления за водните ресурси
8 стр.

Анализ на структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда през 2010г. по направления за водните ресурси

Целта на курсовата работа е да се направи статистически анализ на структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по направление за водните ресурси за разглеждания период...
nerven
15 2
Анализ на уебсайт
9 стр.

Анализ на уебсайт

Обект на настоящия анализ е уеб сайта на Басейнова дирекция за черноморски район. Това е държавна институция за управление и опазване на води и териториално море за източната част на България, включваща областите Варна, Добрич, Бургас, Шумен и Търговище
dannyboy
2 0
Биоразнообразие - същност и опазване
11 стр.

Биоразнообразие - същност и опазване

Биоразнообразие - включва всички живи организми, които обитават дадено място. То е в тясна и неразривна връзка със средата на живот. Организмите променят средата, но и тя от своя страна непрекъснато ги променя...
rusev02
19 2
Биоразнообразие - същност и опазване
15 стр.

Биоразнообразие - същност и опазване

Усилията за опазване на биологичното разнообразие на България са в решителен критичен стадий. Столетията интензивно ползване на земята от човека, десетилетията погрешно управление на природните ресурси при предишния режим и въздействието на настъпилите не
nezabravima
7 2
Добри практики за опазване на околната среда - програма за ограничаване на ползването на вода в хотела
17 стр.

Добри практики за опазване на околната среда - програма за ограничаване на ползването на вода в хотела

България е известна туристическа дестинация, разполагаща с богато историческо, културно и природно наследство. През 2010 г. страната е посетена от над 6 милиона туристи, като според Световната организация по туризъм броят им се очаква да нарасне...
silviQ
0 1
Екологичен мониторинг върху водите
15 стр.

Екологичен мониторинг върху водите

В края на 60-те години на 20-ти век наред със съществуващите форми за дейности по опазване на околната среда се включват и форми, които отчитат наличието на права и обратна връзка между действията на хората и състоянието на околната среда....
the_magicer
0 0