16 стр.

Мониторингът е систематично и продължително / периодично събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол и вземане на решения. Целта на мониторинга е да осигури ефективно и ефикасно управление на ...
mOn
9 0
 Моделът 7-S приложен на сдружение quotАгенция за регионално развитие и бизнес центърquot - Видин
9 стр.

Моделът 7-S приложен на сдружение "Агенция за регионално развитие и бизнес център" - Видин

Анализ на компонентите в модела 7-S; Анализ на взаимовръзките между отделните променливи в модела; Общ преглед на получените резултати, изводи и препоръки към социалната практика...
cblock
0 0
 Продуктова политика Анализ на продуктовата политика на фирма Рефан оод
7 стр.

Продуктова политика. Анализ на продуктовата политика на фирма «Рефан оод»

Продуктът е най-важния елемент от класическите инструменти на маркетинга. Продуктовата политика е насочена към определяне вида на продуктите, които се предлагат от фирмата съобразно с изискванията на пазара....
dannyboy
148 8
 Проектиране и анализ на организационна структура на фирма Пафчо ООД
12 стр.

" Проектиране и анализ на организационна структура на фирма "’Пафчо ООД’’

Наименованието на фирмата е "Продукти за активно функциониране на човешкия организъм", ськратено "Пафчо" ООД . Фирмата е средна по размер и произвежда и преработва тютюневи и не тютюневи (билкови) цигарени изделия. Тя е разположена в
ivan40
9 0
7S анализ на верига хипермаркети
4 стр.

"7S" анализ на верига хипермаркети

Mоделът "7S" на Mаккинзи е модел, който посочва факторите, от които зависи една организация да може да работи ефективно. Заедно тези фактори определят начинът, по който компанията работи и следва мисията, зададена при създаването и...
nerven
3 0
Анализ на пазара на недвижимите имоти във Варна
8 стр.

"Анализ на пазара на недвижимите имоти във Варна"

Една от основните тенденции на пазара на имоти във Варна през изтеклата година и първите месеци на тази е засиленият интерес към жилищата ново строителство. Въпреки наблюдавания напоследък ръст в предлагането на такива имоти търсенето остава значително...
gecata_maina
1 1
 Сравнителен анализ на общински план за развитие на община Елин Пелин в периода 2007-2013г и в периода 2014-2020 г общински план за развитие
10 стр.

. Сравнителен анализ на общински план за развитие на община Елин Пелин в периода 2007-2013г. и в периода 2014-2020 г. (общински план за развитие).

Общинският план за развитие на общината е основен документ от системата документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, който осъществява връзката между документите на областно ниво и на ниво град.
jimmy1914
0 0