Анализ на текущо състояние на фирма
10 стр.

Анализ на текущо състояние на фирма

На първо място е уместно да се направи сравнителен анализ на миналото състояние на фирма “XYZ” АД и настоящето състояние и да се посочат основните причини за постигнатият икономически спад в реализираните продажби на продукцията на фирмата...
ndoe
0 0
Анализ на транспортна и складова система в индустриална фирма или складов център
16 стр.

Анализ на транспортна и складова система в индустриална фирма или складов център

Всеки склад представлява една система от елементи, между които има взаимна връзка и зависимост и които са обединени от обща цел – изпълнение функциите на складовете...
the_magicer
21 3
Анализ на управлението на качеството на туристическия продукт на туристическа фирма
25 стр.

Анализ на управлението на качеството на туристическия продукт на туристическа фирма

Установяване на равнището на качеството на туристическия продукт; очертаване на насоки за подобряване качеството на туристическия продукт, предлаган от фирмата...
nerven
0 4
Анализ на управлението на фирма Флорина АД
9 стр.

Анализ на управлението на фирма „Флорина” АД

В основата на съществуването на една фирма стои целта, мотивацията, спецификата на организацията, отличителните белези на фирмата, а също така и средствата, чрез които тя ще постигне своите цели...
admin
55 0
Анализ на финансовите отчети на фирма Нова Трейдинг Къмпъни ЕООД гр София
29 стр.

Анализ на финансовите отчети на фирма "Нова Трейдинг Къмпъни" ЕООД – гр. София

Анализът в най-общ смисъл означава разбор, изследване чрез разлагане на изучаваните обекти. Чрез него се дава количествена и качествена оценка на изучаваните обекти...
gecata_maina
1 0