Бизнес план за стартиране на хотелиерска дейност в областта на алтернативния туризъм в района на град Чипровци
12 стр.

Бизнес план за стартиране на хотелиерска дейност в областта на алтернативния туризъм в района на град Чипровци

Целта на настоящия проект е изграждане на малък семеен хотел за предлагане на алтернативен туристически продукт в района на град Чипровци, област Монтана. Идеята е да се инвестира в нова сграда, която сама по себе си да представлява ...
ivan40
7 1
Бизнес план за създаване на туристически рекреационен
20 стр.

Бизнес план за създаване на туристически рекреационен

Община Троян разполага с прекрасни условия за развитието на туризма и превръщането му в приоритетен сектор на нашата икономика. Природните дадености и нагласата на хората да търсят района, макар и за краткотраен туризъм...
lubega
4 0
Бизнес план на Булстрад
43 стр.

Бизнес план на "Булстрад"

Застрахователната индустрия все още се управлява от различните закони за договорите и задълженията, за застраховане на живот, имущества, земеделие, при туризъм и различни други законодателства и наредби...
cblock
2 1
Бизнесплан на туристически обект
15 стр.

Бизнесплан на туристически обект

Идеята за настоящия проект е да се изгради малък семеен хотел "Изгрев" в района на м. Батова (с. Долище). Идеята е свързана с възможностите за развитие на еко и селски туризъм в района както и все още сравнително ниските цени на земята там.
messi
8 1
Варна като туристическа дестинация
27 стр.

Варна като туристическа дестинация

Северното Черноморие предлага чудесни възможности за туризъм, особено за тези, които търсят спокойствие и уют, далеч от лукса и шума на големите курорти. В тази част се намира и най-северното, по крайбрежието на Черно море, езеро - Дуранкулашкото...
emoto_92
2 0
Видове на туризма в България и значението им за икономиката на страната
9 стр.

Видове на туризма в България и значението им за икономиката на страната

Терминът “туризъм” произлиза от френската дума “тур” – обиколка. Под това понятие разбираме пътуване на индивид или група хора, свързано с временно напускане на место живеенето и посещение на близки и далечни места с цел почивка, развлечение...
admin
1 1
Видове туризъм и място на екскурзоводството в тях Туроператорска и тур агентска дейност
17 стр.

Видове туризъм и място на екскурзоводството в тях. Туроператорска и тур агентска дейност

Туризмът като икономическа дейност формира специален отрасъл на националната икономика. Туризмът е стопанска дейност, която се осъществява във всички правно-организационни форми на стопанска дейност на основата на всички форми на собственост...
aronn
0 0