Осветителна и инсталационна техника
28 стр.

Осветителна и инсталационна техника

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ – ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ. Катедра „Електротехника”, дисциплина Осветителна и инсталационна техника. Курсова работа по Осветителна и инсталационна техника. Задание Да се проектира: 1. Силова инсталация в производствено помещение
mOn
105 11
Преобразувателна техника
15 стр.

Преобразувателна техника

Променливотоковите регулатори са електронни устройства принадлежащи към силовата електроника, чиято функция е преобразуването - понижаването на ефективната стойност на входното променливо напрежение....
emoto_92
22 5
Техника на предвижване в планински условия - техника на ходене почивки режим на движение Опасности в планината и предпазване от тях
11 стр.

Техника на предвижване в планински условия - техника на ходене, почивки, режим на движение. Опасности в планината и предпазване от тях

При всеки поход желателно е водачът да обявява часа на тръване и задачите на всеки преход. Той изработва тактиката на прехода, като я следва с оглед на конкретните условия...
dannyboy
13 4
Антенно фидерна и микровълнова техника
18 стр.

Антенно фидерна и микровълнова техника

Огледално-параболичните антени имат сравнително проста конструкция, чрез тях лесно се реализират диаграми на насоченост с малка ширина на главния лист и ниско ниво на страничните излъчвания.
messi
23 4
Техника и технология на товаро-разтоварните процеси
18 стр.

Техника и технология на товаро-разтоварните процеси

Да се състави технология на товаро-разтоварния процес при обработка на контейнери в условията на пристанищен терминал с конструктивна разработка на товарохватно приспособление...
admin
26 4