Новостите в международните счетоводни стандарти по примера на международни стандарти регламентиращи строителната дейност
8 стр.

Новостите в международните счетоводни стандарти по примера на международни стандарти, регламентиращи строителната дейност

Курсова работа по международни счетоводни стандарти на тема новостите в международните счетоводни стандарти по примера на международни стандарти, регламентиращи строителната дейност...
ndoe
9 1
Последни изменения2009 в МСС 1 Представяне на финансови отчети
8 стр.

Последни изменения(2009) в МСС 1 " Представяне на финансови отчети"

Международните счетоводни стандарти (МСС) са концептуална рамка за изготвянето и представянето на финансовите отчети. Тази рамка определя, че основната цел на финансовите отчети е информацията за вземане на икономически решения...
lubega
1 0
Стандарт МСС 38
11 стр.

Стандарт МСС 38

МСС 38 предписва указания за отчитането и оповестяването на онези нематериални активи, които не са предмет на вниманието на други международни счетоводни стандарти. Този стандарт освен друго се отнася и до разходите, свързани с рекламна дейност, обучение
cblock
0 0
Счетоводна политика
53 стр.

Счетоводна политика

2. Счетоводна политика 2.1. Основа за изготвяне ня финансови отчети Годишният счетоводен отчет на предприятието за 2010г. е изготвен в съответствие с изискванията на всички Национални счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предпр
desitooooo
0 0
Сравнение между 3 национални и 3 международни счетоводни стандарта
7 стр.

Сравнение между 3 национални и 3 международни счетоводни стандарта

С националните счетоводни стандарти се осигурява организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично) на дейността на предприятието, за да се постигне вярно и честно представяне...
nezabravima
8 0
Сравнение на мсс и нсфомсп при отчитането на бизнес комбинации и консолидираните и индивидуални финансови отчети
5 стр.

Сравнение на мсс и нсфомсп при отчитането на бизнес комбинации и консолидираните и индивидуални финансови отчети

Международните счетоводни стандарти са: o МСС 1 o МСФО (IFRS) 3 Бизнес комбинации (Business Combinations), o МСС (IAS) 27 Консолидирани и индивидуални...
mOn
6 0
Счетоводна политика при годишно приключване
19 стр.

Счетоводна политика при годишно приключване

Определение за счетоводна политика като утвърден от ръководството на предприятието модел и ключов момент в общата счетоводна практика на предприятието е дадено в Международните счетоводни стандарти и в...
mOn
7 0