Ефективни форми на бизнес комуникации с медиите - рекламата рекламен пазар видове посредници
47 стр.

Ефективни форми на бизнес комуникации с медиите - рекламата, рекламен пазар, видове посредници

Пъблик рилейшънс и медиите. Медийна политика на бизнес организацията. Реклама, насърчаване на продажбите и пропаганда. Характеристика на рекламата. Видове реклама. История и развитие на рекламата. PR вместо реклама...
admin
24 4
Анализ на дейността на фирма
34 стр.

Анализ на дейността на фирма

Фирмата "Груп Адвъртайзинг" издава вестник "Реклама за всеки". Вестникът се разпространява безплатно. Фирмата формира приходите си от рекламодателите на вестника. Базата от данни е създадена за подобряване и улесняване дейността на фир
ivan40
1 1
Бизнес план за създаване на рекламна и PR агенция
25 стр.

Бизнес план за създаване на рекламна и PR агенция

Като цяло в България разходите за реклама са в много по-малки размери, като за 2002 година общите разходи за реклама са възлизали на 79 762 000, 00 евро, сумарно през 2003 година са били 89 476 000, 00 евро....
ndoe
0 0
Реклама Видове реклама Съпоставка на рекламата по електронно-излъчвателните медии и медиите за печатна реклама
22 стр.

Реклама. Видове реклама. Съпоставка на рекламата по електронно-излъчвателните медии и медиите за печатна реклама

Рекламата е всяко съобщение, чиято цел е да насърчи реализацията на предлагани на пазара стоки и услуги. В най-тесен смисъл под "реклама" се разбира самото рекламно дело, поместването на рекламни послания в печата или...
mOn
17 2