Теория на системите и организационно проектиране
63 стр.

"Теория на системите и организационно проектиране"

Динамиката на промените, които настъпват в обкръжаващата среда на съвременните бизнес организации, изисква от тях повишаване на адаптивността им както при извършването на традиционната стопанска дейност, така и при вземането на управлен-ски решения...
mOn
45 2
Анализ на организационно - управленска структура
4 стр.

Анализ на организационно - управленска структура

Интересът към изкуствения тен завладя през последните години Америка, редица страни от западна Европа, включително и България. Да притежаваш кафяв загар на кожата означава не само по-добра визия и по-голямо самочувствие...
admin
52 2
Анализ на организационно-управленска структура
6 стр.

Анализ на организационно-управленска структура

В днешно време икономическите и социалните организации са многобройни и разнообразни по своя характер и функции. Организацията, сама по себе си, е плод на разделението на човешкия труд и продукт на модерната икономика. Основните характеристики, които...
admin
44 4
Анализ на труда и разработване на длъжностна характеристика
13 стр.

Анализ на труда и разработване на длъжностна характеристика

Анализ на труда и разработване на длъжностна характеристика за директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие” в Министерството на труда и социалната политика....
admin
18 0
Анализ на фирма и нейната организационно-управленска структура
13 стр.

Анализ на фирма и нейната организационно-управленска структура

Привличане на повече потребители чрез гъвкава ценова политика, компетентно обслужване, наличие на голям избор от предлагани продукти, съвместими със всеки вкус, добри гаранционни условия...
admin
149 6
Бизнес план за стартиране на хотелиерска дейност в района на грбалчик за периода 01012011 - 31122013
10 стр.

Бизнес план за стартиране на хотелиерска дейност в района на гр.балчик за периода 01.01.2011 - 31.12.2013

Целта на бизнес проекта е създаване на семеен хотел в гр. Балчик, предлагащ комплексен туристически продукт. Изградена е продуктово-пазарна матрица,целеви сегменти, организационно-управленска структура,основни инвестиционни пера и др...
loli
32 3