Основни физически качества на човека и същност на физическата подготовка
10 стр.

Основни физически качества на човека и същност на физическата подготовка

Курсовата работа се състои от увод, изложение и заключение! Изложени са пет двигателни способности на човека Бързина, Сила, Ловкост, Издръжливост, Сила след добрият снимков подбор на материали има и заключението...
silviQ
0 8
Осветителна и инсталационна техника
19 стр.

Осветителна и инсталационна техника

Настоящия проект е разработен за създаване на уют и комфорт на живущите в новата сграда; симетрично разпределение на електрическите товари; постигане на максимална осветеност с минимален разход на материали; икономия на електроенергия...
admin
8 3
Хидропонни технологии при отглеждане на пипер
9 стр.

Хидропонни технологии при отглеждане на пипер

Като високо интензивен отрасъл на селското стопанство, оранжерийното производство на заленчуци и цветя се характеризира с използването на големи количества органични материали – оборски тор, торф и слама...
daniche90
0 3
Логистични запаси
18 стр.

Логистични запаси

Запасите се състоят от годни за употреба, но неизползвани суровини и материали, полуфабрикати и стоки. Своевременното им осигуряване е необходима предпоставка за протичане на ефективен производствен процес....
admin
30 3
Книгата през античността
9 стр.

Книгата през античността

Курсовата работа съдържа подробна информация за античната книга-нейното развитие от свитък към кодекс.Информация за това как е изглеждала,какви материали са използвани и какво е повлияло на еволюцията й.....
admin
24 3
Проблемът за технологичната подготовка на децата от предучилищна възраст
168 стр.

Проблемът за технологичната подготовка на децата от предучилищна възраст

Чрез ролята и ролевите взаимодействия детето се запозна ва с труда на хората като единство на цел, материали, трудови действия и трудов резултат, необходим на човека...
admin
6 3
 Разработка на ситуация по изобразително изкуство за детската градина
4 стр.

Разработка на ситуация по изобразително изкуство за детската градина

Програмни задачи: усъвършенстване на умението за колективно изпълнение ; активизиране на зрителната памет и умението да пресъздават чрез апликация с различни материали своите впечатления; развитие на усет към композицията...
mOn
83 3
Свойства на водата
9 стр.

Свойства на водата

Дидактически анализ на видовете знания. Дидактически анализ на видовете умения. Цели на методичната единица. Тип на урока и неговата макроструктура. Микроструктура на урока и ход на урока. Дидактически материали и похвати към урока....
nerven
0 2
Организация на труда и трудови стандарти
21 стр.

Организация на труда и трудови стандарти

Осъществяването на трудовия процес предполага, че работната сила на работника (служителя) е съчетана с веществените елементи на производството (машини, суровини, материали). Вземайки се предвид и днешното високо техническо и технологическо развитие...
ndoe
2 2