Маркетингово проучване на минерална вода
20 стр.

Маркетингово проучване на минерална вода

Богатото разнообразие на минерални води и многобройните извори са предпоставка за развитието на изключително динамичен и перспективен пазар на този продукт в България. Привлекателността му се засилва и от голямото търсене...
mOn
6 3
Маркетингово изследване на мнението на студентите относно качеството на образование което предлага ИУ Варна
40 стр.

Маркетингово изследване на мнението на студентите, относно качеството на образование, което предлага ИУ Варна

Настоящото маркетингово проучване има за задача да се даде оценка на качеството на образованието в икономически университет – Варна, да се определи доволни ли са студентите от избора си на университет и дали са се оправдали техните очаквания...
nerven
3 2
Маркетингово изследване на фирма ТЕКСАН
23 стр.

Маркетингово изследване на фирма ТЕКСАН

Маркетингово изследване на фирма ТЕКСАН Организационна част , план-график за провеждане на изследването. Описание на проведеното маркетингово изследване, Резултати и анализ на резултатите, Изводи.
loli
1 2
Маркетингово проучване и подбор на параметри в архитектурата на персонален компютър
6 стр.

Маркетингово проучване и подбор на параметри в архитектурата на персонален компютър

Изборът за конфигурация на офис компютър може да бъде направен в различни варианти, но разбира се всичко зависи от това какви програми ще се използват. Ако се работи с 3D Studio Max, AutoCad, Cad системи, използвани при фирми за чертаене...
dannyboy
10 2
Маркетингово проучване на Кастело
15 стр.

Маркетингово проучване на Кастело

Провеждане на собствено маркетингово потребителско проучване за имиджа на Пицария „Кастело” в град Пловдив I. Теоретична част 1.Въведение – замисъл на изследването; обосноваване на необходимостта от проучването. Това изследване се прави с цел, да се про
admin
12 2
Маркетингово проучване на Нилана ООД
13 стр.

Маркетингово проучване на "Нилана" ООД

Маркетингова среда - фактори, оказващи влияние. Национални особености и фактори на потребителско поведение. Пазарно равнище - пазара на хляб в България. Продуктов микс на фирмата. Нива на продукта. Стъпки на маркетингово изследване.
mOn
26 2
Маркетингово изследване потребителските панели на Нестле АД България
16 стр.

Маркетингово изследване потребителските панели на "Нестле" АД България

Началото на мултинационалната компания Нестле е поставено през 1867г. от Хенри Нестле, фармацевт от швейцарското градче Веве, който изобретява детско мляко от мляко на прах, пшенично брашно и малко захар чрез уникален процес на изсушаване...
cblock
24 2
Маркетингово изследване на пазара на бебешки пюрета в България
19 стр.

Маркетингово изследване на пазара на бебешки пюрета в България

Това маркетингово изследване има за цел да изследва конкурентните позиции на производителите-лидери на бебешки пюрета на пазара в България, спрямо предпочитанията и нагласите на потребителите на продукта в съответния пазарен сегмент...
mOn
23 2