Представяне наследството на малцинствата в българското уеб пространство - текст и визия
11 стр.

Представяне наследството на малцинствата в българското уеб пространство - текст и визия

Република България провежда политика на зачитане и спазване на основните права и свободи на човека. За тази цел тя твърдо е решена да се ръководи от принципите, залегнали в Рамковата конвенция за защита на националните малцинства...
dannyboy
0 0
Интеграцията на малцинствата- вечната цел на българското общество
8 стр.

Интеграцията на малцинствата- вечната цел на българското общество

За толерантността на българина, психология на ромското малцинство в пределите на България- исторически анализ на съжителството между етносите през годините и днес.
nezabravima
2 0