Лидерство и лидерски стилове Мениджърът като лидер
31 стр.

Лидерство и лидерски стилове. Мениджърът като лидер

Лидерът е активен човек. Не е задължително той да бъде водач или първи в йерархията. Лидерът осъзнава предизвикателствата, които ситуацията му предоставя и успява да реагира, като приспособява действията на групата към решаване на задачите...
ndoe
4 2
Лидерство и ръководство
7 стр.

Лидерство и ръководство

От многобройните схващания за същността на лидерството ще се представят едни от най-популярните в областта на бизнеспсихологията: теорията за вродените качества на личността; ситуативната теория за лидерство...
nezabravima
3 0
Лидерство и стил на ръководство
15 стр.

Лидерство и стил на ръководство

Същност на лидерството, психологически теории, елементи на лидерството и стил на ръководство: Икономическата психология се занимава с психологичните явления и закономерности, които непосредствено и неразривно са свързани с икономическите явления...
mOn
20 1
Лидерство и стилове на ръководство
9 стр.

Лидерство и стилове на ръководство

Ако днес си поставим за цел да изградим едно истински демократично и хуманно общество за всички, на първо място тази цел следва да отнесем към децата, защото демократизъм и хуманизъм са неотменни спътници на детството...
mOn
9 3
Лидерство и управление в организацията
15 стр.

Лидерство и управление в организацията

Организация е мястото, където се организират ръководствата. Управлението е сложна дейност. Може да бъде свързано с организация от различен тип. Тя е причината, която обуславя съществуването на управлението и затова трябва да изясним какво е организация...
admin
12 5
Лидерство и управление на екипи
9 стр.

Лидерство и управление на екипи

Форми на проявление на лидерството Предпоставки за практическа реализация на лидерството Фактори, които влияят върху ефективността на лидерството Принципи за изграждане и методи за управление на екипа Психологически детерминанти при управлението на ек
admin
38 3
Лидерство работа в екип и ефективност на ръководството на групи
16 стр.

Лидерство, работа в екип и ефективност на ръководството на групи

Лидерството - дефиниции и основни предпоставки. Лидери на общността. Работа в екип - човекът в групата, сравнение между група и екип и офеормяне на екипа. Ефективност на работните групи. Комуникация при работата в екип....
nerven
27 8