Марксовият анализ на обществото
5 стр.

Марксовият анализ на обществото

Разгръщането на обществото в модела на модернизма съвпада с развитието на т.нар. индустриална епоха. Понятията "модерно общество" и "индустриално общество" се ползват практически като синоними.
cblock
16 2
Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ
12 стр.

Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ

Според Закона за счетоводството към 31 декември, предприятията съставят годишен финансов отчет, който трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци...
cblock
10 2
Електронно правителство
16 стр.

Електронно правителство

Електронното правителство в България е елемент от прехода от индустриално към информационно общество и е средство за повишаване конкурентоспособността на българската икономика и за цялостно подобряване на бизнес климата. To е процес на промяна,...
emoto_92
12 1
Приложни програмни продукти
7 стр.

Приложни програмни продукти

През последните години всички ние сме свидетели на бурната трансформация на нашето общество от индустриално в информационно. Причината за този процес е все по-широкото използване на новите информационни и комуникационни технологии...
aronn
6 1
Комуникациите изкуство за общуване управление културно израстване и медийна изява
10 стр.

Комуникациите – изкуство за общуване, управление, културно израстване и медийна изява

Съвременното технико-индустриално общество и характерната за него масова комуникация с многообразни техники за разпространение (писменост, тон, образ, звук) и с неограничения си обхват на разпространение, са причината...
admin
8 1
 Управленско-регулативни функции на държавата в съвременната икономика Роля на държавата в българската икономика през периода 1997 2004 г
31 стр.

: Управленско-регулативни функции на държавата в съвременната икономика. Роля на държавата в българската икономика през периода 1997 – 2004 г.

Правителствата на индустриално развитите държави ежегодно изземват под формата на данъци от фирмите и домакинствата почти половината от БВП на съответната страна, като същевременно разходват доста по-големи суми за изпълнение на своите функции...
silviQ
1 0