Структура на публичната администрация
22 стр.

Структура на публичната администрация

Функциите на държавата по осъществяване на държавната власт се извършват от държавен апарат. Държавният апарат обхваща системата от всички държавни органи. Държавните органи представляват единна система, състояща се от: 1. органите на държавна и местна...
gecata_maina
13 1
Фискална политика
18 стр.

Фискална политика

Цели и съдържание на фискалната политика. Основните инструменти на фискалната политика: държавните разходи, данъци или данъчни плащания. Видове фискална политика. Фискална политика и държавен бюджет...
dannyboy
39 5
Административен апарат и административни органи
17 стр.

Административен апарат и административни органи

Функциите на държавата по осъществяването на държавната власт се изпълняват от държавен апарат, който обхваща единната система от всички държавни органи – органите на държавна и местна власт и самоуправление, които имат законодателни функции...
silviQ
12 0
Доклад за дейността на ДЗИ
16 стр.

Доклад за дейността на ДЗИ

ЗПАД "ДЗИ" е създадено като държавен застраховател през 1946 г. и има 60-годишен опит и познание за пазарите и клиентите във всички застрахователни сегменти.ЗПАД "ДЗИ има водещо място в Общото и Животозастраховането. Видове застраховки....
ndoe
17 2
Териториални органи на изпълнителната власт
16 стр.

Териториални органи на изпълнителната власт

Юридическата характеристика на органите на изпълнителната власт има в основата си понятието за държавен орган. Органите на изпълнителната власт са вид държавни органи и като такива имат сходни черти с останалите...
cblock
2 0
Анализ на съдебната практика свързана с прогласяване на нищожност на един административен акт
15 стр.

Анализ на съдебната практика, свързана с прогласяване на нищожност на един административен акт

Административният акт е юридически акт, властническо волеизявление на държавен орган на управление или друг овластен да действа като такъв. Издаден е въз основа и в изпълнение на закона...
silviQ
16 4
Президентът на Република България особености
14 стр.

Президентът на Република България – особености

Терминът държавен глава е въведен преди много време. С него се определя същността на държавата съгласно, която властта принадлежи на суверена – монарха, но с течение на времето неговото значение се променя...
ivan40
2 12