Анализ на качеството на произведената продукция във фирма
42 стр.

Анализ на качеството на произведената продукция във фирма

В 21 век глобализацията обхваща както социално-културния, така и икономическия живот. Светът такъв, какъвто го познаваме след Втората световна война, постави нови изисквания към бизнеса и механизмите за управление на създаването и реализацията на...
lubega
0 2
Международните отношения през ХІХ в Великата френска революция и Наполеоновите войни Виенският конгрес и Свещеният съюз Източният въпрос и Кримската война Обединението на Германия
40 стр.

Международните отношения през ХІХ в. – Великата френска революция и Наполеоновите войни, Виенският конгрес и Свещеният съюз, Източният въпрос и Кримската война, Обединението на Германия

Термините външна политика и международна политика понякога се смесват с термина международни отношения. Такава употреба /аналогия/ не е съвсем точна.
messi
2 0
Икономически последици от Първата световна война
40 стр.

Икономически последици от Първата световна война

Първо място заема техническия напредък в транспорта.Бързото усъвършенстване на двигателите с вътрешно горене и на някои обслужващи механизми които са довели до значителното разрастване на автомобилостроенето и на абтомобилния транспорт,особено през...
nezabravima
9 1
Колониална експанзия на Великите сили 1892-1905 Колонизация на Китай от европейските страни Опиумни войни Възход на Япония доктрина Хей и Китайско-Японска война Експанзия на Русия в Средния и Далечния изток Английско-японски договор и Руско-Япон
39 стр.

Колониална експанзия на Великите сили. /1892-1905/ Колонизация на Китай от европейските страни, Опиумни войни. Възход на Япония, доктрина “Хей” и Китайско-Японска война. Експанзия на Русия в Средния и Далечния изток. Английско-японски договор и Руско-Япон

До 1860г. Великите Сили са разделили само 20- 30% от света а за едва за 10-20 години се окупират почти около 90% .Това става благодарение на построяването на първите параходи през 1859 година.
messi
0 0
Американско-съветските отношения противопоставянето в началото на Студената война 1945-1950
36 стр.

Американско-съветските отношения – противопоставянето в началото на Студената война (1945-1950)

Още преди края на Втората световна война се забелязват признаци на напрежение между Съединените щати и Съветския Съюз. Веднага щом свършват сраженията, това напрежение бързо нараства и се превръща в "Студена война" между някогашните съюз
cblock
0 0
Лондонска фондова борса
35 стр.

Лондонска фондова борса

Лондонската фондова борса (The London Stock Exchange) се нарежда на трето по важност място в света. До Първата световна война тя е била на първо, но след войната отстъпва първото си място на Нюйоркската фондова борса, а след Втората световна война...
loli
28 3
Европейски фондове и оперативни програми
33 стр.

Европейски фондове и оперативни програми

По своето историческо значение европейските фондове могат да бъдат оприличени на плана "Маршал", който осигури основата за икономическия просперитет на Западна Европа след Втората световна война и съдейства на страните от тази част на Стария кон
silviQ
13 1
Военните оркестри в България до 1944 г
33 стр.

Военните оркестри в България до 1944 г.

Първият Военен оркестър се появява в България почти веднага след края на Руско-турската война, още преди да се създадат първите управленски органи в новоосвободената държава. Той предхожда първото българско правителство,избирането на княз и...
lubega
4 0