Съдебна система на Европейския съюз
13 стр.

"Съдебна система на Европейския съюз"

Европейския съюз (ЕС) е основан на принципите на правовата държава и се нуждае от автономна съдебна власт, годна да осигури спазването на общностното право от страна на държавните - членки, общностните институции и частните физически и юридически лица...
lubega
2 2
Административен акт
32 стр.

Административен акт.

Административното право е съвкупност от правни норми, които уреждат обществените отношения в сферата на държавно управление. Административното право обхваща дейността на органите на изпълнителната власт – администрацията...
nerven
20 4
Административен апарат и административни органи
17 стр.

Административен апарат и административни органи

Функциите на държавата по осъществяването на държавната власт се изпълняват от държавен апарат, който обхваща единната система от всички държавни органи – органите на държавна и местна власт и самоуправление, които имат законодателни функции...
silviQ
12 0
Актуални проблеми в държавната администрация
10 стр.

Актуални проблеми в държавната администрация

Корупция в държавната администрация. Всички сложни определения за корупцията могат да се сведат до едно: използване на публична власт за постигане на лична изгода.
gecata_maina
9 1
Анализ на статия
10 стр.

Анализ на статия

Медиите имат власт, с която манипулират и коват общественото мнение, което е особено податливо на такъв тип влияние. Те използват различни методи, за да заинтригуват реципиентите, да задържат вниманието им върху разглеждания проблем и да звучат....
admin
12 0