Досие на сделка за международна продажба на тютюн
70 стр.

Досие на сделка за международна продажба на тютюн

Досие на сделка за международна продажба на тютюн (износ от България за Мароко), дисциплина: Международни бизнес операции, специалност: Международни икономически отношения...
lubega
28 8
Архитектура на средата client-server
68 стр.

Архитектура на средата client-server

Стадиите в еволюцията на човешкото общество, неминуемо води до отделяне на една определена компонента на съвременните бизнес системи – информацията. В съвременните условия е немислимо провеждането на какъвто и да е бизнес, без помощта на информацията.
lubega
2 0
 Теория на системите и организационно проектиране
63 стр.

"Теория на системите и организационно проектиране"

Динамиката на промените, които настъпват в обкръжаващата среда на съвременните бизнес организации, изисква от тях повишаване на адаптивността им както при извършването на традиционната стопанска дейност, така и при вземането на управлен-ски решения...
mOn
45 2
Бизнес план за създаване на отделение по физиотерапия и рехабилитация
59 стр.

Бизнес план за създаване на отделение по физиотерапия и рехабилитация

Съставяне на бизнес план на отделение за физиотерапия и рехабилитация. Основни елементи на бизнес плана - мисия, цели, инвестиции, срокове за реализация, очаквани резултати. Детайлна характеристика на бизнеса на организацията, маркетингов и финансов план.
messi
19 3
Бизнес план на здравна фитнес програма
58 стр.

Бизнес план на здравна фитнес програма

Корпоративният фитнес клуб ще обслужва деловият район на Сиатъл. Той ще спомогне за една по-добра продуктивност на служителите и в същото време ще редуцира общите им разходи...
silviQ
0 0
Програми и институции в подкрепа на малкия и средния бизнес
58 стр.

Програми и институции в подкрепа на малкия и средния бизнес.

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" е една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финан
nezabravima
0 1
Досие на сделка за международна продажба на тютюн
58 стр.

Досие на сделка за международна продажба на тютюн

Досие на сделка за международна продажба на тютюн (износ от България за Мароко), дисциплина: Международни бизнес операции, специалност: Международни икономически отношения...
dannyboy
0 3