Бизнес план на фитнес център
22 стр.

Бизнес  план  на  фитнес  център  

Корпоративният  фитнес  клуб  ще обслужва деловият район на Сиатъл. Той ще спомогне за една  по-добра продуктивност на  служителите и  в същото  време  ще редуцира общите им разходи.
Simonsita
32 13
Бизнес план на Стейси Палас
18 стр.

Бизнес  план  на  „Стейси Палас” 

Целта на бизнес плана е основаване и развитие на дейността на фирма “ Стейси Палас". Възможност за разкриване на тъкъв бизнес в избраното място предоставят самите природни ресурси,който предполагат развитието на такав лечебен и спортен туризъм.
Simonsita
40 4
Бизнес план на Ауто Лизинг ООД
7 стр.

Бизнес  план  на “Ауто Лизинг” ООД

“АУТО  ЛИЗИНГ”  ООД  е  учредена  през  2002  г.  като  дружество  за  продажба  на  МПС  на  отсрочено   плащане.  Дружеството  е  регистрирано  с  основен  капитал  от  5000   /  пет  хиляди  /  лева,  внесен   изцяло.  Собственик  на  капитал  e  Конст
Simonsita
17 2
Бизнес анализ
7 стр.

Бизнес анализ

Стопанското управление на едно предприятие е свързано с проявлението на редица функции, една от които е анализът на икономическите процеси в хода на дейността. Функционалният анализ се явява предпоставка за осъществяването на всяка една от функциите...
messi
0 0
Бизнес анализът в иновативните и предприемаческите организации
6 стр.

Бизнес анализът в иновативните и предприемаческите организации

Според приетото определение "иновация" е реализацията на нова за предприятието идея за продукти, услуги, процеси и форми на организация или на комбинация от тях, които създават пазарни предимства и чрез това...
lubega
0 0