Анализ и разработване на функцията организиране в управлението на предприятие
10 стр.

Анализ и разработване на функцията организиране в управлението на предприятие

В курсовата се включва: Общи сведения за стопанска организация, описание на услугите, предимствата на организацията пред останалите, Вътрешната среда на стопанската организация, Структората на фирмата.
silviQ
0 0
Анализ и съдържание на оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г
12 стр.

Анализ и съдържание на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." е един от инструментите за реализация на националната политика за развитие на страната и в частност на националната политика за околна среда...
lubega
9 1
Анализ и усъвършенстване на инженеринга на строителна фирма
24 стр.

Анализ и усъвършенстване на инженеринга на строителна фирма

Съотношението между тези подструктури е 1:25, което позволява оптимално използване на трудовия ресурс в цялата фирма, при максимално натоварване на кадрите. За намаляване на разходите персоналът за управление и административно обслужване на дейността...
cblock
9 1
Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на фирма Комфорт ООД
37 стр.

Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на фирма “Комфорт” ООД

Курсовият проект съдържа цялостен анализ на дейността на предприятието - аналитична част и практическа част, съдържаща предложения за усъвършенстване на база на направения анализ...
admin
57 3