Разработване на система за управление на човешки ресурси в хотелски комплекс
58 стр.

Разработване на система за управление на човешки ресурси в хотелски комплекс

Планиране на системата за управление на човешките ресурси. Особености на елементите на системата при процеса на планиране в туристическия отрасъл. Анализ и диагностика на външната и вътрешна среда...
lubega
17 3
Медицина основана на доказателства
9 стр.

Медицина, основана на доказателства

Събирането на доказателства за нуждите на здравния мениджмънт и за дейността по финансиране има за цел да направи анализ и оценка на системата като цяло и на отделните нейни елементи, а така също и очакваните ползи в здравеопазването...
admin
22 3
Проектиране на технологичен процес за механична обработка на ротационен детайл
19 стр.

Проектиране на технологичен процес за механична обработка на ротационен детайл

Анализ на технологичността на конструкцията. Определяне типа на производството. Технологичен маршрут за механична обработка....
aronn
0 3
Стратегически анализ на вътрешна и външна среда на организацията
17 стр.

Стратегически анализ на вътрешна и външна среда на организацията

Стратегическият анализ започва в края на 1960 г. По това време големите фирми и повечето средни се обединяват в комплексни, които съчетават в себе си производството на разнообразни продукти и достъп до много стокови пазари....
dannyboy
0 3