Конвенцията на ООН по морско право - морско право
7 стр.

Конвенцията на ООН по морско право - морско право

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ПО МОРСКО ПРАВО - 1982г. ( The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 ) Основополагащ международноправен акт за регламентация на морските пространства и Световния океан. - тема от учебника по морско право
hadzhiev
29 2
морски зони с определени суверенни права на крайбрежната държава върху тях прилежаща зона изключителна икономическа зона - морско право
10 стр.

морски зони с определени суверенни права на крайбрежната държава върху тях – прилежаща зона, изключителна икономическа зона. - морско право

Морски зони с определени суверенни права на крайбрежната държава върху тях – прилежаща зона, изключителна икономическа зона, КОНТИНЕНТАЛЕН ШЕЛФ - тема 4 от учебника по морско право
hadzhiev
12 1
Правни режими на районите в морето попадащи под суверинитета на крайбрежната държава
18 стр.

Правни режими на районите в морето, попадащи под суверинитета на крайбрежната държава

Правни режими на районите в морето, попадащи под суверинитета на крайбрежната държава - вътрешни морски води, териториално море, архипелажни води - тема 3 от учебника по морско право
hadzhiev
6 1