Стратегия за национална сигурност - 2011 Анализи силни и слаби страни
16 стр.

Стратегия за национална сигурност - 2011. Анализи, силни и слаби страни

Стратегията за национална сигурност представлява нормативна уредба относно политиката за сигурност на страната във всички сфери на националното стопанство....
ivan40
46 6
Mеждународна регионална и национална сигурност
28 стр.

Mеждународна, регионална и национална сигурност

Проблемът за международната сигурност е един от вечно дебатираните в политическото и общественото пространство. Той е в центъра на общественото внимание и на вниманието на онези парламенти и правителства, които са истински чувствителни към...
nerven
12 4
Цели и стратегии в международното европейско сътрудничество в областта на сигурността и отбраната
23 стр.

Цели и стратегии в международното европейско сътрудничество в областта на сигурността и отбраната

Настоящи проблеми пред европейската политика в областта на отбраната и сигурността. Общата отбранителна политика е елемент от политиката на сигурност...
lubega
6 3
Икономическата сигурност основна част на националната сигурност
7 стр.

Икономическата сигурност – основна част на националната сигурност

В началото е редно да се обясни какво точно разбираме под термина "национална сигурност". Българското законодателство дава легална дефиниция за него в Закона за защита...
nerven
18 2
Понятие за национална сигурност
17 стр.

Понятие за национална сигурност

Национална сигурност е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на българските гражданите, държавните граници, териториалната цялост и независимостта на страната...
cblock
16 2
Интереси и сигурност национални идеали национални интереси държава и национална сигурност
12 стр.

Интереси и сигурност: национални идеали, национални интереси, държава и национална сигурност

Интереси и сигурност: национални идеали, национални интереси, държава и национална сигурност; гражданско участие и контрол: форми; интереси на сигурността; национални приоритети и сигурност...
ndoe
0 0