Алтернативни методи и помагала за ограмотяване
17 стр.

Алтернативни методи и помагала за ограмотяване

Система на обучение по начална грамотност се определя най- вече от вътрешната логическа структура на приетия метод за ограмотяване на децата в българското училище – звуковия аналитико-синтетичен метод....
ivan40
57 1
Консултирането в детската градина-специфични подходи и методи
18 стр.

Консултирането в детската градина-специфични подходи и методи

Интензивно развиващата се теория и практика на социалната работа у нас насочва все повече специалисти към проблемите на консултирането в социалната и социалнопедагогическата сфера....
ivan40
4 1