Методи на хвърляне в предучилищна възраст
5 стр.

Методи на хвърляне в предучилищна възраст

Децата от предучилищна възраст не могат сами да регулират физическото си натоварване, не могат все още най-ефективно да се организират, не могат сами да разучават новите елементи от детските спортове и правилата на спортноподготвителните игри...
messi
13 0
Принципи и методи на възпитанието
20 стр.

Принципи и методи на възпитанието

Връзката между това, което учителят иска от учениците да научат и действителното учене на учащите, се нарича обучение или педагогика. Ефективното обучение не е просто въпрос на това някой с повече познания да ги предава на друг човек...
nicky931
20 2
Система от андрагогически форми и методи
28 стр.

Система от андрагогически форми и методи

Андрагогиката като самостоятелна наука за образованието на възрастните през последните години се развива все по-интензивно. А това води до непрекъснато разширяване, обогатяване и задълбочаване на нейната проблематика...
ivan40
8 1