Изворът на Белонога- композиция на поемата
6 стр.

"Изворът на Белонога"- композиция на поемата

"Изворът на Белоногата" е най-хубавата и напълно завършена поема на Петко Рачов Славейков, появила се сравнително късно във възрожденската литература. за сюжет е взет мотивът от народните песни за любовта на двама млади, неразделни до гроб....
mOn
73 0
За художествената специфика на старобългарската литература
8 стр.

За художествената специфика на старобългарската литература

"...И вие, които четете, не проклиняйте, а поправяйте...". С тези думи на Средновековния книжовник завършва книгата на К. Станчев. Това е един обобщен и систематизиран труд, който предизвиква към размисъл, към нов поглед върху старата ни литерат
nerven
1 0