Човешкото тяло като биомеханична система
10 стр.

Човешкото тяло като биомеханична система

Движенията, който може да изпълнява човек, изключително многообразни и почти е невъзможно да се посочат границите на двигателните възможности. Изпълнението на дадено движение се намира в пряка зависимост от структурата и свойствата на...
ivan40
89 0
Дзен будизъм в битието представители
10 стр. очаква одобрение

„Дзен будизъм в битието, представители”

„Преди човек да започне да изучава Дзен, планините са си планини, а реките- реки. След първото съзиране на истината, планините вече не са планини и реките вече не са реки. След просветлението планините отново са планини и реките- реки.“
messi
0 0
Преуспяващият мениджър на М Армстронг
10 стр.

“Преуспяващият мениджър” на М. Армстронг

Според Армстронг, мотивацията кара хората да постъпват или да се държат именно по възприетия от тях начин. Всяка постъпка на човека е резултат от неговите мотиви. Ако искаме човек да натрави нещо, ние трябва да му дадем мотив...
the_magicer
0 0
Дзен будизъм
10 стр.

Дзен будизъм

Преди човек да започне да изучава Дзен, планините са си планини, а реките- реки. След първото съзиране на истината, планините вече не са планини и реките вече не са реки. След просветлението планините отново са планини и реките - реки...
lubega
0 1
Дислексия
10 стр.

Дислексия

Човек с дислексия, със средна или над средната интелигентност, възприема света около себе си по различен начин в сравнение с останалите. Сблъсвайки се с буквите или цифрите неговото внимание се нарушава... .
admin
6 0
Същност и особености на самосъзнанието Компоненети на самосъзнанието
10 стр.

Същност и особености на самосъзнанието. Компоненети на самосъзнанието

Множество психологически теоретизации са посветени на проблема за самосъзнанието. Самосъзнанието се разглежда като процес, чрез който човек съзнава себе си като субект на своите емоции, действия, опознава до някаква степен собствената си природа...
ivan40
11 1
Адаптиране на дете с лека умственa изостаналост и хиперкинетично разстройство в процеса на интегрирано обучение в детската градина
9 стр.

Адаптиране на дете с лека умственa изостаналост и хиперкинетично разстройство в процеса на интегрирано обучение в детската градина

Ценното във времето на всеки човек се определя от съдържанието, с което е запълнено. Това съдържание включва активността на индивида, неговото общуване, взаимоотношение и взаимодействие с останалите хора....
messi
3 2
Силните позиции на художествения текст и тяхната роля за разбиране за съдържанието - в романа Престъпление и наказание - Ф М Достоевски
9 стр.

Силните позиции на художествения текст и тяхната роля за разбиране за съдържанието - в романа "Престъпление и наказание" - Ф. М. Достоевски

Произведенията на руските писатели заемат много важно място в световната литература. Според мен няма човек, който да не е прочел поне едно произведение от руската литература и да не е останал впечатлен от него. Те са произведения, които ни показват...
mOn
108 7