Управление на проекти
40 стр.

Управление на проекти

Съвкупност от дейности, които трябва да постигнат определен резултат в определена (ограничена) времева рамка и при предварително зададени ресурси.отделна операция, която спомага за изпълнение на целите на програмата...
ivan40
27 11
Финансово управление на човешките ресурси Андрей Захариев
8 стр.

Финансово управление на човешките ресурси (Андрей Захариев)

През последните години интересът към изследването на човешките ресурси рязко нарастна. Сред изследователите, които проявяват интерес, е и д-р Андрей Захариев...
mOn
96 7
Управление на риска
11 стр.

Управление на риска

Под управление на риска се разбира възможността за настъпване на определено неблагоприятно събитие, което причинява загуби на имущество, получаване на доход под очакваното ниво и т.н. Рискът е свързан с преодоляването на ситуация....
admin
27 3
Ефективно управление на промените и развитие на организацията
33 стр.

Ефективно управление на промените и развитие на организацията

Проблемът, свързан с промяната в организацията е основен през последните години в нашето общество. Той се налага преди всичко от прехода към функционираща пазарна икономика и необходимостта от създаването на ефективни организации...
cblock
0 3