Дислексия
13 стр.

Дислексия

Индивиди със специфични нарушения на способността за учене е имало във всички времена, във всички социални нива и раси. Психолози, медици и педагози, както и родители на такива деца продължават усилията си да проникнат в природата на специфичните...
ivan40
25 4
Устойчиво развитие - същност проблеми и решения
10 стр.

Устойчиво развитие - същност, проблеми и решения

До началото на ХХ век човечеството базира своето отношение към природата на основа на потребителското поведение спрямо нея. Според тази негласно формулирана концепция природата се възприема като склад, от който да се извличат ресурси за развитието на...
ivan40
6 4
Жизнена среда и здраве
9 стр.

Жизнена среда и здраве

За да се подчертае ключовата роля на околната среда за Човешкия живот и здраве се използва понятието жизнена среда. Жизнената среда е част от природата, обкръжаваща организма, въздействието на която пряко или косвено влияе върху неговите най-важни функци.
ivan40
49 3
Обучение на деца със слухови нарушения
13 стр.

Обучение на деца със слухови нарушения

Групата на децата и учениците със слухови нарушения е разнородна. Сред тях само малък брой са лишени от слух. Някои от тях са в състояние да възприемат много силни звуци на природата, силен звуков сигнал на улицата....
ndoe
15 3
Емоционално развитие на детето
22 стр.

Емоционално развитие на детето

Светът на всяко дете е изпълнен с емоции.Емоциите са форми на отражение на реалния свят,чрез които се проявява отношението на човека към природата,живота и обществото.Източници на емоциите са както външните предмети и явления,така и самата дейност на...
dannyboy
3 3
Екологични проблеми на биосферен резерват Камчия
16 стр.

Екологични проблеми на биосферен резерват "Камчия"

Един от най-сериозните световни проблеми за човечеството днес е екологичният - той е следствие от взаимодействието между обществото и природата; той е израз на противоречивия характер на това взаимодействие, обект на научен анализ и задълбочено...
ivan40
45 3
Екологизация на играта в детската градина
12 стр.

Екологизация на играта в детската градина

Земята е нашият дом – това е красивата ни планета, но тя е застрашена. Въздухът и водите ежедневно се замърсяват, горите и се изсичат от нас – хората. Човечеството се отнася безотговорно към природата, сякаш не осъзнава колко страшни ще бъдат....
ndoe
46 2
Моята позиция по проблема за произхода на човека
6 стр.

Моята позиция по проблема за произхода на човека

Проблемът за произхода на живота, за неговата същност и специфика са занимавали хората от дълбока древност. Застанал на върха на пирамидата на еволюционното развитие, човекът се опитвал да разкрие една от най – големите загадки на природата...
ndoe
27 2