Бит душевност и стопански дух в Кюстендил
37 стр.

Бит, душевност и стопански дух в Кюстендил

Кюстендил е град с деветхилядолетна история и с двехилядна непрекъсната градска традиция. Той е един от вечните градове на България. Разположен е на много важен кръстопът, сърцето на Осоговска планина,в подножието на свещения хълм ...
emoto_92
1 0
Богдан Филов и неговия принос за откриването опазването проучването и популяризирането на културно-историческото наследство през периода 1906-1938
19 стр.

Богдан Филов и неговия принос за откриването, опазването, проучването и популяризирането на културно-историческото наследство през периода (1906-1938)

Професор Богдан Филов е оставил трайна следа в развитието на българската наука и университетското образование и е изиграл завидна роля в най-новата ни история...
nerven
16 0
Борис Годунов
27 стр.

Борис Годунов

История создания произведения. Исторические источники "Бориса Годунова". Борис Годунов в произведениях Н.М. Карамзина и А.С.Пушкина. Образ Бориса Годунова в трагедии. Образ Пимена. Образ Самозванца. Шекспировские традиции в создании образов.
ivan40
4 0
Будизъм Възникване и развитие
16 стр.

Будизъм. Възникване и развитие

История на религиите. Будизмът е първата възникнала световна религия. Другите световни религии възникват значително по-късно: християнството приблизително петстотин години след будизма, а ислямът след повече от хиляда години. будизмът се смята за...
ivan40
29 4
Бунтът на масите - Хосе Ортега и Гасет
3 стр.

Бунтът на масите - Хосе Ортега и Гасет

Новото социално явление, което тук анализираме, е следното: за първи път европейската история като че ли е предоставена на решенията на обикновения човек. Или казано в действителен залог, обикновеният човек...
lubega
11 0
Връзката равенство гражданско общество според Джовани Сартори
7 стр.

Връзката, равенство – гражданско общество (според Джовани Сартори)

Понятието "гражданско общество" има дълга и сложна история. То влиза в употреба още през 17-18 век. Неговият основен смисъл се е заключавал в това, че гражданите трябва да имат свои закони, за да не зависят изцяло от грубия произвол на държавата
ivan40
15 1