География на туризма Понятие и значение Туристически ресурси на българия Развитие на туризма у нас Туристически райони
10 стр.

География на туризма. Понятие и значение. Туристически ресурси на българия. Развитие на туризма у нас. Туристически райони.

Икономически университет гр. Варна Реферат по Стопанска География на тема: География на туризма. Понятие и значение. Туристически ресурси на българия. Развитие на туризма у нас. Туристически райони.
loli
75 9
Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с цветни метали в годините до приемането ни в Европейския съюз и след това
16 стр.

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с цветни метали в годините до приемането ни в Европейския съюз и след това

Цветната металургия е важен промишлен отрасъл, който заема значително място в икономическото развитие на България. Тя има основно експортна насоченост и се отличава от черната металургия с по-ниското метално съдържание на рудите....
admin
42 7