Анализ и оценка на екологичното състояние на община Димитровград
15 стр.

Анализ и оценка на екологичното състояние на община Димитровград

В реферата се описва степента на замърсяване на общината, фактори и източници на замърсяване, екологичната политика, прилагана в общината, изводи и препоръки за подобряване състоянието на региона....
ivan40
5 0
Анализ и оценка на бюджета на столична община
15 стр.

Анализ и оценка на бюджета на столична община

Изпълнение на проект crrescendo - по инициативата на ес concerto -подпомагане на европейските изследвания и технологическото развитие в общините под формата на енергоефективни и устойчиви демонстрационни действия....
admin
4 1