Десетте божи заповеди и тяхното място в живота на човек
1 стр.

Десетте божи заповеди и тяхното място в живота на човек

ХХІ век – век на техника и високи технологии , време на забързано ежедневие и динамичен живот. Сред морето от информация, проблеми и различни емоции човекът сякаш губи ориентири и вярната посока, губи своята идентичност в борбата...
ndoe
21 1
Кога живота се превръща в зла измислица
2 стр.

Кога живота се превръща в зла измислица

Това послание на Далчев за безсмислието на човешкия земен път, послание което превръща живота в зла измислица. Авторът ни говори под формата на изповед от първо лице, но творбата не е интимно откровение, а художествено поднесен философски размисъл....
mOn
6 3
Малките добрини в живота ми
2 стр.

Малките добрини в живота ми

Бог – създателя ни, ни е създал да се раждаме еднакви, еднакво добри. Но кога човек се превръща в змия, в злодей, кога започва да се радва на чуждото нещастие, кога започва да живее на принципа „Аз съм добре кога Вуте е зле.”? Да всички се раждаме еднакви
2 0
Моето разбиране за любовта като търсеното от човека разковниче на живота
3 стр.

Моето разбиране за любовта като търсеното от човека разковниче на живота

Любовта е както радост, така и мъка и страдание. Да се отдадеш на един човек и да го обичаш с неговите недостатъци, грешки и характер е велико, но и много трудно. Хората смятат,че любовта върти света, но не и аз....
ndoe
12 0