По лесно е камила да мине през иглени уши нежели богат да влезе в царството божие
1 стр.

„По лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството божие”

Богатството е нож с две остриета. То доставя удовлетворение и наслада на човека. Самият факт, че е богат, кара човека да мисли, че за него няма непостижими неща...
ndoe
80 0
По лесно е камила да мине през иглени уши нежели богат да влезе в царството божие
1 стр.

"По лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството божие"

Богатството е нож с две остриета. То доставя удовлетворение и наслада на човека. Самият факт, че е богат, кара човека да мисли, че за него няма непостижими неща....
ndoe
14 0