Посланията на Добри Войников към нашата съвременост
2 стр.

Посланията на Добри Войников към нашата съвременост

С произведенията си много автори оставят послания към поколенията - едни подтикват да бъдем по-добри към ближните си, други пък съветват да не се предаваме пред нищо, следвайки мечтите си, трети учат на морални ценности...
messi
2 0
Посланията на История славянобългарская в началото на 21-то столетие
1 стр.

Посланията на История славянобългарская в началото на 21-то столетие

Посланието е ясно - българинът не трябва да се отмята от своя език и вяра, защото сме само едни българи на таз земя и няма други като нас. Това е посланието на 21-то столетие. Какво би станало ако всеки българин се отметне от своя език и култура?...
dannyboy
8 0