Българската национална култура в условията на глобализация
6 стр.

Българската национална култура в условията на глобализация

Глобализацията днес изживява най-голямата си криза. Напрежението се трупа от всички посоки. Повечето държави в Централна Африка, Южна Америка, Близкия изток и Централна Азия преживяват икономически спад или стагнация.
loli
4 0
Икономическа печалба- тук и сега или природна екологична катастрофа в бъдещето
2 стр.

Икономическа печалба- тук и сега, или природна екологична катастрофа в бъдещето

Когато човечеството е било далеч от големите фабрики и икономически гиганти, земята е давала достатъчно, за да ни изхранва. Моретата и реките са били пълни с риба, горите –с дивеч, а клоните на дърветата са натежали от плодове. Въздухът е бил кристално...
loli
90 0
Системите за устойчиво развитие като начин за управление на качеството
5 стр.

Системите за устойчиво развитие като начин за управление на качеството

В основата на системите за управление на качеството стой бъдещото развитие на организацията. Характерна особеност на туризма е неговата зависимост от социално-културни, икономически и природни фактори. Тези влияния трябва да се управляват чрез...
silviQ
20 0
Пазарът знае всичко за цените но нищо не знае за ценностите
3 стр. очаква одобрение

Пазарът знае всичко за цените, но нищо не знае за ценностите

Пазарът, най-общо, е реално, виртуално или метафорично място, където продавачи и купувачи разменят неща. Икономически погледнато пазарът е сфера на икономиката, в която се разменят и разпределят ресурси и блага между икономическите субекти.
messi
0 1
Нарастващата смъртност в България
2 стр.

Нарастващата смъртност в България

Съвременната демографска ситуация в момента е много динамична и се изменя отрицателно в България! Нарастващата смъртност в страната се дължи на тежките икономически условия. Демографската криза е типична за страните в преход и развитите страни...
legolas
11 0
Защо спартанското стопанство не успява да се наложи във времето
2 стр.

Защо спартанското стопанство не успява да се наложи във времето?

В историята на Гърция 5-4 в.пр.н.е. е период на най-голям икономически и културен разцвет на полисния строй.Водещо място има Атина - родина на демокрацията и духовния център на древна Гърция....
mOn
16 0
Границите на справедливостта - Граф Монте Кристо
3 стр.

Границите на справедливостта - Граф Монте Кристо

Бързите темпове, с които човек се развива политически и икономически през последните векове оставят малко време и пространство за напредък в сферата на социалните контакти, етичните норми и принципи...
emoto_92
3 0