Ние не сме наследили земята от дедите си а сме я взели на заем от децата си
2 стр.

"Ние не сме наследили земята от дедите си, а сме я взели на заем от децата си"

Всичко на земята го приемаме за даденост, а дали трябва да бъде така? Полезните изкопаеми са изчерпаеми невъзобновими, озоновата дупка се разраства, климатът се променя...
nerven
64 1
Възможен ли е съвършен свят
2 стр.

Възможен ли е съвършен свят?

Животът е омърсен, загубил приказната си красота, живот, който вече не е най-голямото чудо, най-великата тайна, най-ценното нещо на земята .Защото злото се е вкопчило в него и го прави ужасен, ала властен, силен, могъщ...
ndoe
6 0
Възможно ли е екологията да спаси планетата Земя
4 стр.

Възможно ли е екологията да спаси планетата Земя?

Още преди много години един от първите интересуващи се от екологията е философът Аристотел и не е необходимо като него да имаме задълбочени познания по този въпрос (как да опазим земята си) за да се грижим за нея...
daniche90
34 0
Гео Милев избира да вярва че Септември ще бъде май а аз
2 стр.

Гео Милев избира да вярва, че "Септември ще бъде май", а аз?

Онзи ден попаднах на едно интересно стихотворение написано от една жена: Ще дойде ден, когато в някой галактически ресторант ще попитат сина ти: - Ти от коя планета си бе, човек? - oт Земята! - Че там не сте ли се изтребили напълно?! .
ndoe
24 2
Екологични проблеми
5 стр.

Екологични проблеми

Ние нямаме друг дом освен Земята, затова трябва да се научим да се грижим за нея с подобаващо достойнство и мисъл за идните поколения! През последните няколко години сме свидетели на катастрофални събития във всички точки на земното кълбо:...
dannyboy
23 0
Екологичните проблеми или възможно ли е устойчивото развитие
11 стр.

Екологичните проблеми или възможно ли е устойчивото развитие

Последните десетилетия на отминалия двадесети век са белязани от остри екологични проблеми, засягащи все по-голяма част от населението на Земята. В резултат от човешката дейност продължава унищожаването на дъждовните гори, озоновия слой...
admin
29 1