Електронна търговия
28 стр.

Електронна търговия

Днес, в началото на 21-ви век възможностите за електронен обмен омуникации, както и широкото навлизане на електронни приложения и услуги във всички сектори на обществения живот полагат основите на прехода от индустриална към глобална цифрова икономика....
the_magicer
7 0