План - сценарий
3 стр.

План - сценарий

Часът започва с поздрав. след това правим кратка актуализация – задавам въпроси свързани с приказката и посочвам ученици, които да отговарят. За домашна работа класа е имал да се опита да преразказва приказката и да намери две подходящи....
admin
29 1