Картината на града в цикъла Зимни вечери от Христо Смирненски план за интерпретативно съчинение
4 стр.

Картината на града в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски план за интерпретативно съчинение

Цикълът "Зимни вечери" дава най-пълна представа за града и неговата социална реалност. Той предлага студенина и неуютност, мизерия и отчаяние...
dannyboy
52 3