Банки и банково дело
101 стр.

Банки и банково дело

Съвременния банков бизнес е изключително динамичен. За да запазят и разширят пазарните си позиции, банките са принудени да "изцеждат" всяко предимство, което им дават съвременните компютърни технологии, информационните системи и модели...
wizzair
14 2
Кореспонденцията в дейността на предприятията
54 стр.

Кореспонденцията в дейността на предприятията

С появата и развитието на човешкото общество се налага необходимостта от поддържането на връзки между неговите членове. За сега съществуват четири основни средства за комуникация в бизнес средите - срещи, писма, телефонни разговори и електронен обмен...
Simonsita
19 0