Образът на бунтовника-емигрант в стихотворението На прощаване от Христо Ботев
10 стр.

Образът на бунтовника-емигрант в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев

Безспорният връх във възрожденската ни поезия – това е Христо Ботев. Въпреки твърде оскъдното си лирично творчество, калоферският поет е единственият автор в българската литература, възприеман като "гениален"...
gecata_maina
9 0
Образът на Гергана от поемата на П Р Славейков Изворът на Белоногата- типичен образ на българката от епохата на Възраждането
2 стр.

Образът на Гергана от поемата на П. Р. Славейков "Изворът на Белоногата"- типичен образ на българката от епохата на Възраждането

Сред множеството стилизирани образи на женска българска хубост героинята от "Извора на Белоногата" се отделя от колектива със своята индивидуалност...
messi
31 0
Образът на Дядо Либен в повестта Българи от старо време
2 стр.

Образът на Дядо Либен в повестта "Българи от старо време"

Типичен персонаж от епохата на Възраждането, Дядо Либен е видял много от живота.....Неговият образ съдържа идеята за човешката добрина, която веднъж сторена носи радост и щастие, на този който я е направил.
loli
496 5
Образът на майката в поезията на Христо Ботев
4 стр.

Образът на майката в поезията на Христо Ботев

Чрез образът на майката, Ботев умело съчетава интимното и националното.В съзвучие с възрожденската традиция поетът отъждествява майката с родината.В това се изразява и дълбоката връзка на твореца с отечеството и народа...
loli
2 0
Образът на родното според Изворът на Белоногата
2 стр.

Образът на родното според "Изворът на Белоногата"

Поемата "Изворът на Белоногата’’ бележи една от най-високите точки в лириката на Петко Славейков.Творбата е мост между времето на новите идеи и фолклорното творчество,съхранило мъдростта на миналото и родното...
messi
70 2