Страданието и радостта в поемата Ралица на Пенчо Славейков
1 стр.

Страданието и радостта в поемата Ралица на Пенчо Славейков

В поемата „Ралица” волята за живот е смисъл и красота на живота и тази представа е въплътена и реализация на чрез образа на Ралица. Тя е олицетворение на българските патриархални и непреходни добродетели-богато и чисто сърце...
ndoe
232 9