Противоречивата същност на човека и света в поезията на Пейо Яворов
12 стр.

Противоречивата същност на човека и света в поезията на Пейо Яворов

В началото на своя творчески път, под влияние на народническите си настроения, Пейо Яворов създава стихотворения предимно със социална насоченост. Ранните му творби обективират света в неговите национални, обществени и битови измерения.
loli
15 0