Дервишово Семе
14 стр.

Дервишово Семе

Темата за любовта и омразата е засегната както в българската, така и в чуждата литература. Тези две основни човешки чувства често се преплитат и образуват сложни взаимоотношения между героите, заплита се сложен и неразплетим...
ndoe
55 3
Героите на разказа Дервишово семе
4 стр.

Героите на разказа “Дервишово семе”

Разказът “Дервишово семе” разгръща един от най-често срещаните проблеми на младите хора - темата на любовта следвана неотлъчно от омразата. В целия разказ Хайтов изгражда света на героите около любовта....
ndoe
11 0
ЙЙовков - Трудът доброто и любовта - прераждане в красота
4 стр.

Й.Йовков - Трудът, доброто и любовта - прераждане в красота

В творчеството на Йовков нравствената духовна сила на човека винаги е свързана с човечност и красота в конкретно - историческото и непреходното, в националното и общочовешкото...
emoto_92
0 1
Любовта като радост и грях Декамерон на Бокачо
4 стр.

Любовта като радост и грях ("Декамерон" на Бокачо)

В "Декамерон" Джовани Бокачо утвърждава една нова концепция за човека като съчетание от добро и лошо, от възвишени чувства и греховни дела, земен и жизнелюбив, способен да бъде в едно и също време господар на съдбата си и играчка в нейните ръце
nerven
123 3
Свободата - интимен порив на духа в стихотворението До моето първо либе на Христо Ботев
3 стр.

Свободата - интимен порив на духа в стихотворението "До моето първо либе " на Христо Ботев

Ботевото изповедно АЗ избира свободното бъдеще на всички страдащи на родна земя, включително и на любимата. Между любовта на роба и обичта на свободния застава страданието на народа. То е мъчителен стон, отекнал дълбоко в сърцето на лирическия герой, койт
sim0o
14 3