Поемата Градушка
2 стр.

Поемата "Градушка"

Поемата "Градушка" е една от най-значителните творби на П.Яворов.Нейната художествена стойност произтича от сполучливото свързване на природното бедствие с трагедията на бедното селячество.Този вълнуващ текст е пропит с ярък хуманизъм...
loli
10 0
Противоречивата същност на човека и света в поезията на Пейо Яворов
12 стр.

Противоречивата същност на човека и света в поезията на Пейо Яворов

В началото на своя творчески път, под влияние на народническите си настроения, Пейо Яворов създава стихотворения предимно със социална насоченост. Ранните му творби обективират света в неговите национални, обществени и битови измерения.
loli
15 0
Родина майка и любима в творчеството на Яворов
3 стр.

Родина, майка и любима в творчеството на Яворов

Творчеството на Яворов е сложно и проблематично за описване само в границите на една естетика. Първите творби на поета безспорно разкриват социалната и обективна визия, но същевременно проблематизират реализма и субективизират външния свят.
dannyboy
0 0