История славянобългарска страстен зов за национално самоосъзнаване
3 стр.

„История славянобългарска” – страстен зов за национално самоосъзнаване

„История славянобългарска” е написана през 1762 година от монаха Паисий Хилендарски. Книгата е изцяло новаторска по съдържанието си, защото има за тема българската история и култура, а и новаторска по форма – първата книга, написана на новобългарски....
ndoe
86 5
Паисиевата история като начин за откриване на българина и неговото присъствие в света
2 стр.

Паисиевата история като начин за откриване на българина и неговото присъствие в света

„История славенобългарская”, бележеща началото на Българското възраждане, е произведение с преходен характер между средновековната и новата литература..
ndoe
368 5
Темата за историческмото съзнание и родовата памет в предисловията на Паисиевата история
2 стр.

Темата за историческмото съзнание и родовата памет в предисловията на Паисиевата история

От древността до днес са останали много малко литературни творби, отразяващи историята на различните народи и само една, свързана с българската.Това е „История славянобългарска”,написана от всеизвестния Паисий Хилендарски.....
ndoe
39 4
История славянобългарска страстен зов за национално осъзнаване
3 стр.

"История славянобългарска" – страстен зов за национално осъзнаване

Произведението "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. Това произведение олицетворява, засилва и подхранва започналия по това време сред българите процес на изграждане на национална идентичност. То има за цел.
ivan40
103 3
Личност народ и история в Кочо
2 стр.

Личност, народ и история в "Кочо"

Смисълът и идеологията на поезията на Иван Вазов добиват върховният си израз в цикъла от оди „Епопея на забравените”. Мотивите на Вазов да напише своето произведение са два – единият е за да възхвали подвига на българите и тяхното свято и славно минало...
ndoe
67 3