Дервишово Семе
14 стр.

Дервишово Семе

Темата за любовта и омразата е засегната както в българската, така и в чуждата литература. Тези две основни човешки чувства често се преплитат и образуват сложни взаимоотношения между героите, заплита се сложен и неразплетим...
ndoe
55 3
Раздвоеният свят в Дервишово семе
4 стр.

Раздвоеният свят в "Дервишово семе"

Литературноинтерпретативно съчинение Сборникът "Диви разкази " бързо печели значителна популярност на Николай Хайтов.Това се дължи на удивителното му умение от житейския материал да направи сложни художествени извлечения....
ndoe
22 1
Героите на разказа Дервишово семе
4 стр.

Героите на разказа “Дервишово семе”

Разказът “Дервишово семе” разгръща един от най-често срещаните проблеми на младите хора - темата на любовта следвана неотлъчно от омразата. В целия разказ Хайтов изгражда света на героите около любовта....
ndoe
11 0
Играта и драмата в любовта - Дервишово семе - Николай Хайтов
3 стр.

Играта и драмата в любовта - "Дервишово семе" - Николай Хайтов

В разказа авторът ни показва драматичната съдба на своите герои, трагичната участ на човека, объркан между своя дълг и чувствата си.Една чиста и красива любов се превръща в омраза и жажда за отмъщение над този, който е причинил болка от изгубеното...
admin
11 1
Раздвоеният свят в Дервишово семе
3 стр.

Раздвоеният свят в "Дервишово семе"

Разказът "Дервишово семе" от Николай Хайтов е поглед към миналото и патриархалните ценности.Творбата поставя в центъра на повествованието силата и устойчивостта на родовата традиция и отстояването на личността в нея...
dannyboy
7 1
Родът и универсалните човешки ценности
3 стр.

Родът и универсалните човешки ценности

План за литературноинтерпретативно съчинение върху “Дервишово семе” от Николай Хайтов, “Преди да се родя” от Ивайло Петров, “Да се завърнеш...” от Димчо Дебелянов и “Потомка” от Елисавета Багряна..
ndoe
63 1
Основните конфликти в разказа Дервишово семе
3 стр.

Основните конфликти в разказа "Дервишово семе"

Кръстопът, на който е застанал Рамадан, произтичащ от лошата случка която го е сполетила, а това отнемането на любовта му. Също така се показват и родовите ценности в началото на ЛИС-а. Включено е и желанието за мъст от страна на Рамадан към Руфат.
nezabravima
8 1
Род и личност в Дервишово семе и Преди да се родя
3 стр.

Род и личност в "Дервишово семе" и "Преди да се родя"

Навярно е показателен фактът, че разказът „Дервишово семе” на Николай Хайтов и повестта „Преди да се родя” на Ивайло Петров излизат по едно и също време -1967-1968 г. И двете творби са поглед към миналото, към патриархалните ценности и устойчивостта......
ndoe
36 1